LISTA DE ABREVIERI SI EXPLICATII

Filed in:

19

ZOHAR

LISTA DE ABREVIERI SI EXPLICATII

AA—Arich Anpin— Partzuf de Hochma, Partzuf iniţial şi central în lumea Atzilut, din care provin toate celelalte Partzufim.

Aba—Tată — Partzuf de Hochma.

Ima—Mamă—Partzuf de Bina.

ZA—Zeir Anpin—Fiu (raportat la AVI).

ZON—ZA şi Nukva—Malchut.

Nukva, Malchut—o Sfira (singular pentru Sfirot) sau Partzuf care primeşte de la toate Partzufim precedente (plural pentru Partzuf). Malchut al lumii Atzilut este suma tuturor creaturilor, a tuturor sufletelor umane. Din acest motiv, este numit Knesset Israel (Adunarea Israel).

Israel— proprietatea de “dăruire,” altruism. Aceasta este proprietatea Creatorului, proprietatea Bina. Israel derivă din cuvintele ebraice Yashar—direct, şi El—Creatorul. De aceea, Israel este proprietatea de a aspira către atingerea echivalenţei de formă cu Creatorul. „Naţiunile lumii” sunt tendinţa egoistă de recepţie a plăcerii. În mod natural, aceste două proprietăţi sunt prezente în toţi şi Cabala este metoda de dezvoltare a proprietăţii Israel în interiorul omului, cu scopul de a atinge Creatorul, în această viaţă.

Kli (vas) dorinţele şi aspiraţiile egoiste nu sunt considerate a fi un Kli. Un Kli sunt dorinţe corectate, potrivite pentru recepţia Luminii. Acestea sunt dorinţe altruiste, având un ecran care le-a transformat din egoiste in altruiste.

Inima umană care primeşte toate senzaţiile, este numită Kli (vas) de primire a senzaţiilor. Vasul spiritual, singurul vas despre care vorbeşte Zohar, este dorinţa de a dărui Creatorului: să îndrepte toate dorinţele umane către Creator, ca şi cum am spune că el este de acord din toată inima, să se abandoneze în totalitate de dragul Creatorului. O asemenea completă şi adevărată intenţie este numită „Lishma” (de dragul Creatorului).

SFIROT  SFIROT – NUMELE CREATORULUI
KETER EKYEH=Aleph-Hey-Yod-Hey
HOCHMA YAH=Yod-Hey
BINA HaVaYaH cu Nikud Elokim
HESED EL=Aleph-Lamed
GEVURA ELOKIM=Aleph-Lamed-Hey-Yod-Hey
TIFFERET HaVaYaH cu Nikud al Shvah-Holam-Kamatz
NETZAH and HOD TZEVAOT
YESOD SHADDAY=Shin-Dalet-Yod sau EL=Aleph-Lamed CHAI=Chet-Yod
MALCHUT ADNI=Aleph-Dalet-Nun-Yod

 

Mittuk (îndulcire/atenuare) a unei legi restrictive. Restricţia este o interdicţie de a primi Lumina, pentru Malchut. Această interdicţie este ridicată atunci când Malchut este corectată de proprietăţile lui Bina.

Zivug—cuplare— se traduce ca o uniune sexuală între un bărbat şi o femeie, în această lume. Din moment ce acţiunile spirituale sunt absolut detaşate de modul în care le-am percepe de obicei, am ales termenul ebraic Zivug, ca să fie perceput mai abstract de oamenii care nu cunosc limba ebraica. Aceasta va ajuta la prevenirea confuziilor datorate concepţiilor anterioare. Zivug spiritual este o aspiraţie a Celui Superior (ZA – partea masculină) de a trece Lumina (plăcerea) către cel inferior (Malchut—partea feminină). Făcând acest lucru, amândouă dorinţele sunt complet altruiste, ca în exemplul gazdei şi a musafirului.

PBP—Panim be Panim (faţă în faţă). Această stare apare când un Zachar (Sfira masculină), sau Aba (tată), trece Ohr Hochma (Lumina Înţelepciunii) către Sfira feminină, sau Ima (mamă), pentru transferul ulterior către copii (ZON). Aceeaşi relaţie a ABA (vezi mai jos) şi PBP are loc deasemeni între copiii lor, ZON (ZA şi Malchut).

ABA – Achor be Achor, spate în spate (pronunţat Ach be Ach). Dacă Partzuf Aba (Hochma) are Ohr Hochma, dar este incapabil sa-l treacă înspre Partzuf Ima (Bina), şi dacă Ima de asemenea nu vrea să-l primească, o asemenea relaţie între ele, este numită spate în spate. Aceeaşi relaţie poate exista între ZA şi Malchut.

Hesed—iertare, compasiune, altruism, Ohr Hassadim (Lumina iertării, a compasiunii şi altruismului). Apare doar în interiorul unui Kli (dorinţă) care vrea să dăruiasca altruist şi să fie similar cu Creatorul. Aceasta este proprietatea Sfira sau Partzuf de Bina. Bina lumii lui AK (Adam Kadmon) este numită SAG. Bina lumii Atzilut este numită Ima, Mama Supremă, YESHSUT şi AVI. Lumina lui Bina este plăcerea de a fi similară cu proprietăţile Creatorului, şi de aceea, această Lumină (senzaţie) este protecţia cea mai eficientă faţă de forţele impure. Şi Kli care posedă proprietatea Bina este incapabil să greşească, din moment ce dorinţa sa este doar de a dărui.

KHB—Keter-Hochma-Bina (pronunţat Kahab). Acestea sunt cele trei Sfirot care formează Rosh (cap) de Partzuf. Rosh decide cât de multă plăcere poate accepta Partzuf , nu de dragul său ci de dragul Creatorului. Această Lumină descinde de la Rosh către Guf (corp).

HBD—Hochma-Bina-Daat (pronunţat Habad). Este la fel ca Keter-Hochma-Bina (Rosh al Partzuf). Sfira Daat nu este o Sfira, ci cererea (deasemeni cunoscută ca MAN) lui ZON (Zeir Anpin şi Nukva). Daat este chemarea lui ZON către Bina privitoare la dorinţa lor de a primi Ohr Hochma de la ea. Această rugăciune a lui ZON este numită MAN, pentru că urcă la Bina şi trezeşte în Bina (Ima—mama lor) dorinţa de a dărui copiilor săi – ZON. MAN în Bina este numită Sfira Daat. Aceasta nu este o Sfira la fel ca celelalte zece Sfirot; este mai degrabă o cerere. Totuşi, pentru a accentua această stare, folosim numele HBD în loc de KHB.

HGT—Hesed-Gevura-Tifferet (pronunţat Hagat). Sunt Sfirot ale Guf (corp), similare cu Sfirot ale Rosh: Hesed este echivalent cu Keter, Gevura este echivalent cu Hochma şi Tifferet este echivalent cu Bina. Ele sunt numite GE (vezi mai jos) ale corpului.

NHYM—Netzah-Hod-Yesod-Malchut (pronunţat Nehim). Aceste Sfirot primesc de la Sfirot HGT (GE). Din moment ce primesc şi au voinţa de a primi, ele sunt numite AHP ale corpului.

GE—Galgalta-Eynaim (craniul şi ochii). Sfirot Keter-Hochma şi GAR de Bina. Aceste Sfirot nu au voinţa de a primi şi doresc doar să dăruiască. De aceea, ele nu pot deveni egoiste.

NRN—Nefesh-Ruach-Neshama (pronunţat Naran). Aceasta este Lumina care umple micul Partzuf. Katnut (starea de micime) este atunci când Partzuf are tăria (un ecran) doar de a dărui, dar este incapabil de a primi de dragul Creatorului, în ciuda dorinţei sale de a face asta. În acest caz, Partzuf are doar Ohr Hassadim (Lumina Compasiunii), dar nu şi Ohr Hochma (Lumina Înţelepciunii). Acesta este motivul pentru care este considerat un mic Partzuf, fără putere şi raţiune, similar unui copil în lumea noastră.

AHP—Awzen-Hotem-Peh (ureche-nas-gură), pronunţat Ahap. Acestea sunt Sfirot ZAT de Bina-ZA-Malchut, care posedă o voinţă de a primi. De aceea, în absenţa unui ecran adecvat (rezistent la acea dorinţă), ele devin egoiste. Un Partzuf fără un ecran pe AHP este numit Katan (mic) şi starea sa este Katnut (mic, incomplet). Este ca un copil în lumea noastră, deoarece acest Partzuf, deasemeni, nu are tărie (ecran), şi de aceea poate sa aibă doar Ohr Hassadim fără Ohr Hochma.

Gadlut—starea de măreţie. Un Partzuf cu un ecran (puterea de a rezista naturii sale egoiste) nu doar să se abţină de la a primi de dragul său, ci de a primi nu pentru avantaj propriu (ca în exemplul musafirului şi a gazdei). În acest caz, Partzuf îşi umple toate dorinţele (toate cele zece Sfirot) cu Luminile Hassadim şi Hochma.

Primul Stadiu de Măreţie—Gadlut Aleph, obţinerea Luminii Neshama.

Al Doilea Stadiu de Măreţie—Gadlut Bet, obţinerea Luminii Haya.

Ohr Hochma—Lumina Înţelepciunii. Această Lumină umple Kelim (vasele/dorinţele) de recepţie. Vine doar dacă este un ecran de recepţie altruistă.

Ateret Yesod—literar “prepuţ,” locul uniunii dintre Israel şi Creator. După cea de a doua restricţie, este interzis a realiza un Zivug (împerechere spirituală) pe Malchut însăşi, ca urmare a absenţei ecranului. Totuşi, un Zivug poate fi făcut în ceea ce privesc proprietăţile pe care Malchut le primeşte de la ZA, numite Ateret Yesod. La fel cum dorinţele lui Malchut sunt anulate, prepuţul este circumcis şi dorinţele care rămân în ea, sunt acelea primite de la ZA, numite Ateret Yesod. În legătură cu aceste dorinţe, Malchut poate face un Zivug cu ZA, şi primeşte Lumina Hochma. Natural, aceasta nu este aceeaşi Lumină Hochma pe care Malchut ar primi-o dacă ar fi fost capabilă să facă un Zivug pe dorinţele sale, pe ea însăşi, pe proprietăţile sale, numite „punctul central al creaţiei”, adevăratele dorinţe egoiste. Malchut va fi capabilă să facă acest lucru doar după 6000 de ani, la sfârşitul corecţiei. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, aceste dorinţe sunt numite punctul de unire cu Creatorul, din moment ce un Zivug pe Ateret Yesod o aduce mai aproape de Creator.

Ateret Yesod este deasemeni Malchut de Malchut care rămâne după circumcizie, adică îndepărtarea Orla (prepuţului). Aceasta este partea corectată a lui Malchut, unirea ei cu Sfira Yesod, pe care un Zivug poate fi făcut încă din timpul celor 6000 de ani, aducând în acest fel Malchut la sfârşitul corecţiei.

NRNHY-Nefesh-Ruach-Neshama-Haya-Yechida (pronunţat Naranhay).

Această Lumină umple marele Partzuf, ce include GE şi AHP.

Ohr (Lumină)—plăcere, simţirea Creatorului. Ohr ar trebui să fie întotdeauna interpretată ca acelaşi concept, pentru că deşi termenul este folosit în general, toate sinonimele sunt implicite!

Kli (vas)—dorinţă, creatură. Ca şi Ohr, cuvântul Kli este folosit în general, dar toate sinonimele sale sunt implicite!

Ghematria—valoarea numerică a unei litere, sau o combinaţie de litere şi cuvinte. Acesta este un mod special de înregistrare a informaţiei spirituale.

Parsa—cer, firmament, graniţa dintre lumea Atzilut şi lumile BYA. Parsa desparte cele zece Sfirot în două părţi: Kelim altruiste de dăruire (GAR, KHB, şi GE) şi Kelim de recepţie (ZON sau Bina-ZA-Malchut), pentru că Bina deliberat a căzut în ZA (AHP) cu scopul de a-l corecta. Malchut, care urcă deasupra Bina şi Hochma, este numit Parsa sau “cer” şi separă GE de AHP.

ZAT, ZAK—cele şapte Sfirot Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut (HGT NHYM).

VAT, VAK—cele şase Sfirot Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod (HGT NHY, pronunţat Hagat Nehy).

De – prepoziţia „de” cu un sens posesiv „al”. De exemplu, Malchut de Atzilut înseamnă Malchut a lumii Atzilut.

Traducere in Engleză—De câte ori se specifică acest lucru în paranteze, aceasta se referă la cărţile Torei (Pentateuch), Nevi’im (Profeţii), şi Ketuvim (Scrieri/Hagiographa), publicate de Mosad HaRav Kook, în limba ebraică, cu traducere în limba engleză. De exemplu, (Yeshayahu, 11:9; traducere în engleză p. XXX, 9) înseamnă că dacă deschizi pagina XXX din cartea Profeţilor, ceea ce cauţi va fi găsit în propoziţia numărul nouă. Când sursa originală este indicată, este recomandabil să acorzi atenţie acesteia şi apoi să citeşti măcar pasajul care este desemnat citatului menţionat. Aceasta vă ajută să vedeţi chiar şi mai clar că Tora, folosind un limbaj alegoric şi figurativ, vorbeşte doar despre lumea spirituală şi despre ascensiunea omului către aceasta, şi nicidecum despre istorie sau despre lumea noastră.

Veşminte—atribute, dorinţe, Kelim. În general, atributele respective sunt cele pe care Malchut le primeşte de la Bina.

Huppah—un baldachin nupţial, sub care are loc o ceremonie matrimonială.

Nartik—acoperământ pentru ZA; la fel ca Huppah.

Decoraţiuni—Lumina lui Hassadim, Lumina lui Bina, pe care o transmite în Malchut. Aceasta corectează Malchut, şi o face capabilă să primească Lumina Hochma în Lumina Hassadim.

Orla—prepuţ pe Sfira Yesod, locul de Zivug între ZA şi Malchut. Orla trebuie îndepărtată, pentru că pe parcursul celor 6000 ani, este imposibil sa facă Zivug (intenţie) pe Malchut însăşi şi să primească de dragul Creatorului. Doar un Zivug al unirii Malchut cu ZA poate fi făcut. Acesta este numit Ateret Yesod, partea din Sfira Yesod care rămâne după îndepărtarea lui Orla. Orla este de asemenea Malchut de Malchut, sau forţele impure.

Ima—Mama—Bina în raport cu Malchut, care este fiica.

Fiica—Malchut în raport cu Bina, mama.

Kodesh ha Kodashim—Sfinţenia Sfinţeniilor—Lumina lui GAR—Neshama-Haya-Yechida.

Întrebare—senzaţia de lipsă a Luminii Hochma în Malchut.

Sela—stâncă sau adevăr. Numele lui Malchut.

Shechina—Divinitate—senzaţia Creatorului pentru cei care Îl ating. Malchut în stadiul de recepţie a Luminii (Creatorul) este numită Shechina. Simţirea Creatorului, locul în care omul simte Creatorul, este numită Shechina.

Techum—zonă—distanţa dintre limitele în care, cuiva îi este interzis să intre în Shabbat. Techum Shabbat reprezintă distanţa maximă pe care cineva se poate deplasa în timpul Sabbath.

Sighim—zgură—dorinţe impure care există în cadrul dorinţelor pure. Munca omului este de a le separa, şi de a corecta treptat Sighim. Termenul Sighim vine de la SAG, pentru ca au apărut ca rezultat al spargerii Kelim al lumii lui Nekudim, care se referă la sistemul de Partzufim al Partzuf SAG. Termenul Sighim îşi găseşte drumul din Cabala în ebraica vorbită.

SHACH—Shin-Chaf—300 + 20 = 320 fragmente ale vasului sfărâmat.

RAPACH—Reish-Peh-Chet—200 + 80 + 8 = 288 fragmente ale vasului sfărâmat, pe care cineva poate şi trebuie să-l corecteze pe parcursul celor 6000 ani, prin urcarea celor 6000 de paşi ai scării spirituale.

Lev ha Even—Inima de Piatră—Lev = Lamed-Bet = 30 + 2 = 32 fragmente în care a fost sfărâmată Malchut. Aceste fragmente ale lui Malchut nu pot fi corectate şi făcute altruiste. Omul se poate doar abţine să folosească aceste dorinţe. Lev ha Even este corectat doar după cei 6000 ani, adică, după ce Însuşi Creatorul corectează cele 288 fragmente din om. Atunci devine complet altruist şi primeşte numele Lev Basar (inimă de carne).

Lo Lishma—nu pentru numele Creatorului. Din moment ce nimic altceva nu există în creaţie cu excepţia Creatorului şi a omului, dacă ceva nu este făcut „de dragul Creatorului” atunci este făcut „pentru propriul interes”. De aceea, Lo Lishma denotă intenţia egoistă a omului.

Lishma—de dragul Creatorului. Intenţia altruistă a omului de a acţiona pentru a-L mulţumi şi a aduce încântare Creatorului.

Patru îngeri care participă la crearea omului—cele patru proprietăţi fundamentale ale naturii: compasiune—Hesed, justiţie—Tzedek, adevăr—Emet şi pace—Shalom.

Eretz Israel—Ţara lui Israel—Yetzira al acestei lumi. Yerushalaim (Ierusalim) este Ateret Yesod în Malchut.

 

 

NUMELE ORIGINALE ŞI ECHIVALENŢELE LOR ACCEPTATE ÎN TRADUCERE

Aaron – Aaron

Amon – Amon

Ana’el – Anael

Anafiel – Anafiel

Ariel – Ariel

Avraham – Avraam

Bat Sheva – Batsheva

Benayahu – Benaiahu

Betzalel – Betzalel

Bil’am – Balaam

Chagai – Haggai (Agai)

Chava – Eva

Eden – Rai

Eicha – Eichah (Eikah)

Elisha – Elisha

Eliyahu – Elijah (Elias)

Esav – Esau (Osea)

Ester – Esther

Ezra – Ezra (Ezdra)

Gavri’el – Gabriel

Gazaria – Gazardiel

Hanoch – Eunuch (Hanoh)

Havakuk – Habakkuk

Iyov – Job (Iov)

Korach – Korach

Leah – Leah (Lea)

Lilit – Lilith

Machaniel – Manhiel

Matat – Metatron

Micha – Micah (Mica)

Moav – Moab

Moshe – Moses (Moise)

Nachum – Nahum (Naum)

Navuchadnetzar – Nebuchadnezzar (Nabucodonosor)

Nechemia – Nehemiah

Noach – Noah (Noe)

Ovadia – Obadiah (Avdie)

Petachia – Petahyah

Pinchas – Pinchas (Phineas)

Pisgania – Pesagniyah

Rahel – Rachel

Rivka – Rebecca

Rut – Ruth

Sandalphon – Sandalphon

Shet – Seth

Shimon – Simeon

Shlomo – Solomon

Shmuel – Samuel

Tamar – Tamar

Tzefania – Zephaniah (Sofonie)

Tzur – Tyre

Yaakov – Jacob (Iacob)

Yehoyada – Jehoiada

Yechezkel – Ezekiel

Yehoshua – Joshua (Iisus)

Yehudah – Judah (Iuda)

Yerushalaim – Jerusalem (Ierusalim)

Yeshayahu – Isaiah (Isaia)

Yirmiyahu – Jeremiah (Ieremia)

Yishmael – Ishmael (Ismael)

Yitzchak – Isaac

Yosef – Joseph (Iosif)

Zachariah – Zechariah (Zaharia)

Zvuliel – Zebuliel (Zebulun)

 

TITLURILE ORIGINALE ŞI ECHIVALENŢELE LOR ACCEPTATE ÎN TRADUCERE

Beresheet – Geneza

Shemot –Paraşa (Porţiune) din Exod (Iesirea cap.1.1-6.1)

Vayikra – Levitic

Bamidbar – Paraşa 1.1-4.20 din Numere

Devarim – Deuteronom

Kohelet – Ecleziaşti

Shmuel 1 şi 2 – Samuel 1 şi 2

Melachim 1 şi 2 – Regi 1 şi 2

Divrey HaYamim – Cronici

Mishley – Proverbe (Pildele lui Solomon)

Tehilim – Psalmi

Shir HaShirim – Cântarea Cântărilor

Shoftim – Judecători

AdamKadmon December 19, 2014
Comments are off