INTRODUCERE

Filed in:

19

ZOHAR

INTRODUCERE

Cartea Zohar, povesteşte ca Rabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi) şi fiul acestuia, Rabbi Aba, au atins nivelul profetului Eliyahu (Elijah). De aceea se spune că însuşi Eliyahu a vizitat peştera acestora şi i-a învăţat Tora. (Peştera din satul Peqi’in există şi astăzi.)

Autorul compoziţiei Divrey Yoel (Cuvintele lui Yoel) a scris în cartea Tora lui Rashbi, următoarele: “Înainte ca Rabbi Shimon să studieze secretele Torei, exista o regulă în peşteră – să se aplaneze disputele în concordanţă cu opinia lui Rabbi Yehuda, autorul Talmud-ului. Totuşi, după ce Rabbi Shimon a părăsit peştera, tot ceea ce el a scris în Zohar, a fost considerat că depăşeşte puterea de înţelegere umană.” Însuşi Rashbi a primit Butzina Kadisha (Sfânta Candelă), deoarece a atins sufletul lui Moshe (Moise).

Verdictele în problemele legislative şi procedurale, erau prestate în concordanţă cu Talmud-ul sau cu Cartea Zohar, depinzând de aspectul problemei care era examinat mai strict. Dacă problema nu era menţionată nici în Talmud şi nici în Zohar, atunci decizia se baza pe sursa care o elucida cel mai bine. Dacă problema disputată era între Talmud şi legiuitori, decizia se baza pe afirmaţiile Cărţii Zohar. Dacă legiuitorii nu puteau ajunge la o înţelegere asupra problemei disputate, decizia se baza pe opinia Zohar (Mishna Brura, 25, 42).

Marele urmaş a lui Rashbi, şi moştenitor (următorul primitor) al sufletului său, Rabbi Isaac Luria (Sfântul ARI) a scris că sufletul lui, este o reîntoarcere a sufletului lui Rabbi Shimon, şi sufletul lui Rabbi Shimon era o revenire a sufletului lui Moshe (Shaar HaGilgulim, Articolul 64). Deasemeni el a scris că sufletul lui Moshe s-a îmbrăcat în Rashbi pentru a corecta sufletul lui Achiya HaShiloni, care a „corupt” Malchut în contul păcatului Regelui Yerav’am (Jeroboam), care a determinat abaterile întregului Israel. De aceea, a apărut sufletul lui Rashbi, pentru a corecta păcatele lui Israel. Partea din Zohar numită Raya Meheimna (Păstorul credincios) povesteşte cum Rashbi a dobândit sufletul lui Moshe, s-a contopit cu acesta şi a atins înţelepciunea supremă.

În lucrările sale Maranan ve Rabanan şi Kli Yakar (Melachim, 2, 12), marele HaChida spune de asemenea, că întreaga muncă a lui Rashbi stă în corecţia păcatului lui Achiya HaShiloni.

După cum spune Rashbi în Talmud (Sukkah, 45, 2): “Pot salva întreaga lume de la judecată, din ziua naşterii mele şi pâna astăzi; şi dacă fiul meu este cu mine, din ziua în care lumea a fost creată şi până astăzi; şi dacă ne este alături Yotam Ben Uziyahu, din ziua în care lumea a fost creată şi până la sfârşitul ei.” Cartea Melachim povesteşte despre Yotam Ben Uziyahu (20, 15).

După ce sentinţa a fost ridicată, Rashbi a găsit seminarul său în aşezarea Tekoa şi în satul Meron. Acolo el şi-a învăţat discipolii, Cabala şi a scris Cartea Zohar, revelând ceea ce a fost interzis încă din timpul când Israel a primit Tora (Tikuney Zohar, Hakdamah, p. 17).

Totuşi, pentru a scrie toate secretele Torei, Rabbi Shimon a trebuit sa le exprime într-o formă tainică. Discipolul lui Rashbi, Rabbi Aba, a avut o calitate unică a sufletului său. Această calitate l-a făcut capabil să exprime cunoaşterea spirituală într-o formă ascunsă şi secretă. De aceea, Rabbi Shimon l-a rugat pe discipolul său să exprime gândurile sale pentru el, cu alte cuvinte, să transpună gândurile lui Rashbi pe hârtie. ARI a explicat acest lucru în felul următor: “Cartea Zohar trebuie să rămână ascunsă până la generaţia sosirii lui Mashiach (Messiah), şi prin studiul acestei cărţi, umanitatea se va reîntoarce din exilul său spiritual” (ARI, Shaar HaHakdamot, Hakdamah, p. 3). Din acest motiv, Rabbi Aba a scris în aramaică învăţăturile lui Rabbi Shimon, deoarece aceasta este opusul limbii ebraice.

ARI a spus (Maamarey Rashbi (Articles of Rashbi), p. 100) că scrierea Zohar într-o formă secretă, a fost posibilă deoarece sufletul lui Rabbi Aba îşi avea originea în Lumina Înconjurătoare şi nu în Lumina Interioară. Din acest motiv, a explicat ARI, el a putut exprima cea mai cerească înţelepciune într-o formă secretă, părând la prima vedere simple poveşti.

(Rabbi Shimon a trăit aproximativ până la vârsta de optzeci de ani şi a decedat de sărbătoarea Lag BaOmer, a optsprezecea zi din luna Iyar, fiind înconjurat de discipolii săi şi recunoscut de întreaga naţiune. Această zi este celebrată ca sărbătoare a Luminii. Corpul lui Rabbi Shimon a fost înmormântat într-o peşteră în munţii Meron, şi corpul fiului său, Rabbi Elazar, este înmormântat la câţiva metri de acesta.)

Ca şi scrierile ulterioare ale lui ARI si ale altor cabalişti (evident, asta este valabil pentru toate cărţile cu adevărat spirituale), Cartea Zohar a fost ascunsă aproape 1100 ani într-o peşteră lângă Meron, din ziua în care a fost scrisă şi până când un bărbat arab a găsit-o şi a vândut-o ca material de ambalaj.

O parte din foile rupte au căzut în mâinile unui înţelept, care a recunoscut şi apreciat valoarea scrierilor. După o îndelungată cercetare, el a recuperat multe pagini care erau foarte deteriorate şi pe care le-a cumpărat de la vânzătorii de mirodenii, care îşi vindeau marfa ambalată în paginile Cărţii Zohar. Cartea aşa cum o cunoaştem astăzi, provine şi a fost reconstituită din aceste hârtii recuperate.

Vreme de mai multe secole, din acele timpuri şi până astăzi, Cartea Zohar a fost un subiect controversat. Filozofi, oameni de ştiinţă şi alţi „înţelepţi” dezbat şi astăzi pe marginea cărţii. Şi totuşi, doar un cabalist, cineva care urcă până la un anumit nivel spiritual, obţine ceea ce dezvăluie această carte. Pentru toţi ceilalţi oameni, ea pare o colecţie de povestiri, istorioare si filozofii antice. Doar cei care nu pot înţelege cartea, dezbat pe marginea ei; dar cabaliştii ştiu cu siguranţă ca această carte a lui Rashbi este cea mai mare sursă de atingere spirituală pe care Creatorul a împărtăşit-o oamenilor din această lume.

Deşi Cartea Zohar a fost scrisă în al doilea secol, doar Rabbi Yehuda Ashlag a fost capabil să furnizeze un comentariu complet asupra ei, în perioada 1930-1940. Atât motivul tăinuirii Cărţii Zohar, din secolul doi şi până în secolul treisprezece, cât şi lipsa unui comentariu complet asupra acesteia, sunt explicate în „Introducere la Cartea Zohar”.

Rabbi Ashlag a numit comentariul său, HaSulam (”Scara”), deoarece studiind-ul, putem să atingem gradele spirituale ale Lumilor Superioare, aşa cum cineva ar urca o scară în lumea noastră. După ce a publicat comentariul Sulam, Rabbi Ashlag a primit numele de Baal HaSulam („Stăpânul Scării”), după cum este în obiceiul înţelepţilor Torei, să nu cheme un om după numele său, ci în concordanţă cu cea mai înaltă atingere a sa.

CARTEA ZOHAR CONŢINE:

1. Hakdamat Sefer HaZohar (Introducere la Cartea Zohar – conţine un număr de articole care revelează total semnificaţia interioară a Torei.

2. Sefer HaZohar (Cartea Zohar) – divizată în părţi şi capitole care corespund cu fragmentele săptămânale ale Torei. :

Cartea Beresheet (Geneza): Beresheet, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chaiey Sarah, Toldot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayichi.

Cartea Shemot (Exodul): Shemot, Vayera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumah (Safra de Tzniuta), Tetzaveh, Ki Tissa, Veyikahel, Pekudey.

Cartea Vayikra (Levitic): Vayikra, Tzav, Shmini, Tazria, Metzura, Acharey, Kedushim, Emor, BaHar, Vechukotay.

Cartea Bamidbar (Numere): Bamidbar, Naso (Idra Raba), Baalotcha, Shlach Lecha, Korach, Chukat, Balak, Pinchas, Matot.

Cartea Devarim (Deuteronom): VeEtchanen, Ekev, Shoftim, Titze, Vayelech, Haazinu (Idra Zuta).

3. Zohar Hadash (Noul Zohar): suplimentări la capitolele săptămânale:

Beresheet, Noach, Lech Lecha, Vayera, Vayetze, Vayeshev, Bashalach, Yitro, Terumah, Ki Titze, Tzav, Acharey, BaHar, Naso, Chukat, Balak, Matot, VeEtchanen, Ki Titze, Ki Tavo.

4. Cărţi suplimentare în Cartea Zohar care nu sunt comentarii directe asupra Torei:

Idra Raba, Idra Zuta, Safra de Tzniuta, Raza de Razin, Tosefta, Raya Mi’emna, Ashmatot, Sitrey Torah, Sitrey Otiot şi Tikuney Zohar.

5. Midrash HaNe’elam (Comentariul asupra Scrierilor): Cântarea Cântarilor, Ruth, Eicha (Plângeri) – şi despre Tora (Pentateuch).

Baal HaSulam a scris comentariul la anumite porţiuni din Zohar care ne sunt cunoscute. Principalele sale comentarii din „Introducere la Cartea Zohar” şi capitolul „Beresheet” sunt exprimate în termenii muncii spirituale ale omului. Cele mai valoroase articole despre Zohar, din punctul de vedere al înţelepciunii Cabala, sunt Idra Raba, Idra Zuta şi Safra de Tzniuta. Toate acestea sunt exprimate în limbajul Cabala. Înafara acestor articole, restul cărţii Zohar este scris în limbajul Midrash.

În forma sa originală, Cartea Zohar – scrisă de Rabbi Aba cu 16 secole în urmă – nu a fost divizată în capitole săptămânale. Lucrarea era cu mult mai mare decât textul care a ajuns la noi; ea expunea nu doar Tora, ci de asemenea încă douăzeci şi patru de alte cărţi ale Bibliei (Pentateuch, Profeţii şi Scrierile).

Cu excepţia Cărţii Zohar, la noi a ajuns şi o altă carte a lui Rabbi Shimon – Tikkunim (Corecţii). Aceasta cuprinde şaptezeci de comentarii ale primului cuvânt din Tora, Beresheet (la început), din moment ce include totul.

Această carte oferă o traducere semantică a Cărţii Zohar, comentariul lui Rabbi Yehuda Ashlag – Scara – şi totodată propriile mele explicaţii. Cartea conţine de asemenea prima parte a Cărţii Zohar —“Hakdamat LeSefer HaZohar” (Introducere la Cartea Zohar).

La începutul textului, traducerea semantică este dată cu litere îngroşate. Comentariul Sulam şi explicaţiile mele sunt scrise cu litere normale sau cu caractere italice, deoarece s-a dovedit că este foarte dificil să fie separate explicaţiile mele de textele sacre ale lui Rabbi Ashlag. Numerele de la începutul articolelor corespund cu numerele articolelor din Cartea Zohar împreună cu comentariul Scara, volumul 1.

Motivul întrepătrunderii textelor, a fost dat de nevoia de a explica simultan semnificaţia Zohar, în mai multe limbi:

a) limbajul Kabbalah (Sefirot, Partzufim, Gematria, şi lumile),

b) limbajul muncii spirituale (emoţiile),

c) limbajul Torei (narativ)

d) limbajul Talmudului (principial).

Pentru a cuprinde stilul Cărţii Zohar, recomand cititorului să se întoarcă la traducerea textului original după ce citeşte şi înţelege comentariul.

Cartea Zohar, ca şi întreaga Tora, vorbeşte exclusiv despre om (creaţie) şi relaţia acestuia cu Creatorul. Tora ataşează cuvinte pământene tuturor proprietăţilor interioare ale omului. De aceea, aspiraţia către Creator este numită „Israel” şi aspiraţia pentru recepţia egoistă a plăcerii este numită „naţiunile lumii”. Totuşi, nu există nici o legătură între numele din Tora şi evrei sau naţiunile acestei lumi. Cabala se refera la om, la creaţie!

Cartea conţine unele articole comentate în limbajul Cabalei şi altele comentate în limbajul emoţiilor, care este mai uşor înţeles de un începător. Cititorul poate să înceapă studiul cărţii, cu articole precum „Noaptea Miresei” şi „Cel care se bucură de Sărbători”. Cu toate acestea, studiul complet al Zohar, presupune învăţarea sistematică a materialului. Cu cât suntem mai familiarizaţi cu Cabala, cu atât mai mult ne pătrunde în inimi şi poate fi stăpânit prin recitirea repetată a materialului studiat.

AdamKadmon December 20, 2014
Comments are off