prolog

PROLOG

Posted on December 21, 2014

  În al doilea secol al Erei Noastre, unui singur om i-a fost acordată cunoaşterea spirituală pe care cabaliştii au acumulat-o vreme de 3000 de ani înaintea lui. Rabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi) a pus pe hârtie şi apoi a ascuns totul, deoarece umanitatea nu era pregătit

19

INTRODUCERE

Posted on December 20, 2014

Cartea Zohar, povesteşte ca Rabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi) şi fiul acestuia, Rabbi Aba, au atins nivelul profetului Eliyahu (Elijah). De aceea se spune că însuşi Eliyahu a vizitat peştera acestora şi i-a învăţat Tora. (Peştera din satul Peqi’in există şi astăzi.) Aut

Read More
19

LISTA DE ABREVIERI SI EXPLICATII

Posted on December 19, 2014

AA—Arich Anpin— Partzuf de Hochma, Partzuf iniţial şi central în lumea Atzilut, din care provin toate celelalte Partzufim. Aba—Tată — Partzuf de Hochma. Ima—Mamă—Partzuf de Bina. ZA—Zeir Anpin—Fiu (raportat la AVI). ZON—ZA şi Nukva—Malchut. Nukva, Malchut—o

Read More